Putno osiguranje

U našoj poslovnici možete ostvariti kompletno putno osiguranje i preuzeti polisu.

Polisu možete kupiti u poslovnici ili telefonom. Potrebno je samo dostaviti podatke iz pasoša, navesti krajnju destinaciju i period boravka van zemlje. Mailom ćete dobiti uplatnicu i odmah nakon registracije uplate polisa postaje važeća. Dobijenu polisu možete odštampati ili čak i samo čuvati u vašem telefonu. Opšte je poznato da zdravlje nema cenu, pa je najiskrenija preporuka imati bilo kakvo putno osiguranje, nego ga nemati uopšte. 

Šta treba znati o putnom osiguranju? Putno zdravstveno osiguranje predstavlja osiguranu sumu koja će vlasniku kupljene polise biti na raspolaganju ukoliko dođe do nezgode na putovanju u inostranstvu. Šta je to osigurana suma? To je količina novca koja je zagarantovana od strane osiguravajuće kuće i stoji na raspolaganju vlasniku polise za sve potrebe njegovog zbrinjavanja dok je u stranoj zemlji, kao i za nadoknadu određenih šteta. Isplatu novca za pokriće štete koju ste pretrpeli možete da ostvarite samo ukoliko niste naneli svojom krivicom, nemarom ili namerno, kao i da prethodno niste imali hroničnu bolest. Novac možete naplatiti isključivo uz priložen račun troškova. Šta sve putno osiguranje obezbeđuje? Kod osiguravajuće kuće se telefonskim pozivom možete informisati kojoj asistentskoj kući na trenutnoj destinaciji treba da se javite. Nije važno da li je potrebno da lično odete u ambulantu ili da Vas poseti terenski lekar. Osiguravajuće kuće nemaju ista pravila kada je u pitanju pokrivenost. Gde želite da putujete? Unesite ime destinacije/objekta Obaveštenje: osiguranih nezgoda. Napominjemo da uvek treba pažljivo pročitati uslove korišćenja, iako će Vam za pojedine stručne izraze verovatno biti potrebna mala pomoć ljudi upućenih u materiju. Ipak, evo nekih uslova koje pokrivaju (ili bi barem trebalo da pokrivaju) sve osiguravajuće kuće: pomoć i organizaciju u slučaju lečenja u inostranstvu, naknadu troškova lečenja usled nezgode ili iznenadne bolesti, neophodni lekarski tretman za sve vreme boravka u drugoj zemlji, neophodne rendgenske i ultrazvučne preglede, kao i potrebne lekove, medicinski prevoz i hospitalizaciju, povratak bolesnika u matičnu zemlju, povratak dece u zemlju prebivališta, naknadu troškova u slučaju gubitka ili krađe prtljaga i dokumenata, pravne pomoći, prevodilačkih usluga, kašnjenja leta. Činjenica je da se ove stvari dešavaju svakodnevno i svakome. S tim u vezi, nemojte nikada reći: „Ma, neće se to desiti baš meni“! Šta polisa putnog osiguranja NE pokriva? Pored slučajeva koje namerno izazovete i slučajeva koji su posledica ranijeg oboljenja, polisa neće pokriti, niti refundirati, ni slučajeve izazvane pod dejstvom alkohola ili narkotika. Polisa neće pokrivati ni: stomatološke usluge koje nisu hitne, usluge estetske hirurgije, troškove utvrđivanja dioptrije, slučajeve prouzrokovane rekreativnim bavljenjem visokorizičnim sportovima, lečenje komplikovanih alergija, lakše ubode insekata, ispiranje ušiju, psihoanalitički tretmani, itd. 

 

Možete nas kontaktirati na broj telefona 0603056000